Dr. Shefki Hysa and Dr. Madhu Krishan honor General Dedë Prenga with the Golden Medal “General of Peace Dwight D. Eisenhower”

IMG_7961IMG_7962

General Dedë Prenga, Senior Military Man of the Albanian Army, received the Golden Medal “General of Peace Dwight D. Eisenhower”, accompanied by the respective Honorary Degree by Diplomatic Mission Peace and Prosperity (DMPP) and a certificate as a peacekeeper and leader of national security by the Academy of Universal Global Peace for his activity as a personality in the service of Security and World Peace, as Peace Missionary, as Security Commissioner of DMPP serving the Albanian civil society and world social peace. The medal was awarded by Diplomatic Peace and Development Mission, American Diplomatic Mission, and Academy of Universal Global Peace. The ceremony was conducted by Dr. Madhu Krishan, President of the United Nations University for Global Peace, Chairman of Academy of Universal Global Peace and Honorary Chairman of Diplomatic Mission Peace and Prosperity and Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity and International Governor of United Nations University for Global Peace and Academy of Universal Global Peace. Hajji Dede Father Dr. Edmond Brahimaj, World leader of Bektashism was present in this ceremony, as well as many personalities of other walks of life.

Advertisements
Posted in Official | Leave a comment

Dr. Shefki Hysa, Dr. Makbule Çeço, Dr. Agim Shahini, Dr. Sulejman Abazi, Dr. Dylbere Dika, Mrs. Zenepe Luka and Italian-Albanian Singer Albano Carrisi

IMG_0518IMG_0519IMG_0520

Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, Dr. Makbule Çeço, Former Vice Speaker of Albanian Parliament, Advisor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, Dr. Agim Shahini, Chairman of Alliance of Kosovar Businesses, High Commissioner for World Peace of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, Dr. Sulejman Abazi, Security Commissioner of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, Dr. Dylbere Dika, General Director of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, Mrs. Zenepe Luka, well-known Albanian journalist, Peace Missionary of Diplomatic Mission Peace and Prosperity and famous Italian-Albanian Singer Albano Carrisi, during a ceremony held in Vlora, Albania.

Posted in Official | Leave a comment

Dr. Shefki Hysa and US Colonel Randell Torno honor Mr. Ramush Haradinaj with the title Ambassador of Peace

IMG_1930IMG_1948

Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity (DMPP) and US Colonel Randell Torno, High Commissioner for World Peace of Diplomatic Mission Peace and Prosperity honor the Prime Minister of Kosovo Mr. Ramush Haradinaj with the title Ambassador of Peace of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, during a ceremony held in Pristine, Kosovo. 

Posted in Official | Leave a comment

US President Barack Obama honors Dr. Shefki Hysa with the President’s Lifetime Achievement Award

Leter Barack Obama - CopyIMG_2747Dr

Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity receives the President’s Lifetime Achievement Award with the motivation: 

“With grateful recognition the Corporation for National and Community Service and the office of the President of the Unites States honors Shefki Hysa with the President’s Lifetime Achievement Award for their lifelong commitment to building a stronger nation through volunteer service.”  President Barack Obama, 2016  

The award was accompanied with e letter from President Obama as follows: 

Congratulations on receiving  the President’s Volunteer Service Award, and thank you for helping to address the most pressing needs in your community and our country.

In my Inaugural Address, I stated that we need a new era of responsibility – a recognition on the part of every American that we have duties to ourselves, our Nation, and the world. These are duties that we do not grudgingly accept, but rather seize gladly, firm in the knowledge that there is nothing so satisfying to the spirit than giving our all to a difficult task. Your volunteer service demonstrates the kind of commitment to your community that moves America a step closer to its great promise.

Our nation faces the most challenging economic crisis in a lifetime. We will only renew America if we all work together. Individuals, the private sector, and government must combine efforts to make real and lasting change so that each person has the opportunity to fulfill his or her potential.

While government can open more opportunities for us to serve our communities, it is up to each of us to seize those opportunities. Thank you for your devotion to service and for doing all you can to shape a better tomorrow for our great Nation.

President Barack Obama

 

Urime për marrjen e Çmimit të Shërbimit Vullnetar të Presidentit, dhe ju falënderoj për ndihmën tuaj në adresimin e nevojave më të ngutshme në komunitetin tuaj dhe vendin tonë.

Në fjalën time përshëndetëse e kam deklaruar se ne kemi nevojë për një epokë të re përgjegjësie – një pranim nga ana e çdo amerikani që kemi detyra për veten tonë, Kombin tonë dhe botën. Këto janë detyrat që ne nuk i pranojnë me pahir, por më tepër i marrim me kënaqësi, të vendosur në dijeninë se nuk ka asgjë më të kënaqshme për shpirtin sesa ti japim gjithçka tonën një detyre të vështirë. Shërbimi juaj vullnetar tregon llojin e angazhimit për komunitetin tuaj që e çon Amerikën një hap më afër premtimit të saj të madh.

Vendi ynë përballet me krizën më të vështirë ekonomike gjatë gjithë jetës. Ne do ta rinovojmë Amerikën, vetëm nëse ne të gjithë punojmë së bashku. Individët, sektori privat, dhe qeveria duhet të bashkojnë përpjekjet për të bërë ndryshime reale dhe të përhershme në mënyrë që çdo njeri të ketë mundësi të përmbushë potencialin e tij apo të saj.

Ndërkohë që qeveria mund të hapë më shumë mundësi për ne për ti shërbyer komuniteteve tona, kjo varet nga secili prej nesh për të kapur këto mundësi. Faleminderit për përkushtimin tuaj ndaj shërbimit dhe që bëni gjithçka që mundeni për të krijuar një të nesërme më të mirë për Kombin tonë të madh.

President Barack Obama

Posted in Official | Leave a comment

Agreement between KMFAP and DMPP

1

On Saturday, 24 October 2015, at the Castle Château Bela in Slovakia, members of the Sovereign Order of Saint John of Jerusalem (KMFAP), Knights of Malta, gathered and held a solemn ceremony for the award of the Agreement on Cooperation of this Order with Diplomatic Mission for Peace and Prosperity (DMPP), Tirana Headquarters. 
The relevant document was signed at the protocol ceremony from Jose M. Cosmelli Prince, Grand Master of KGC and Dr. Shefki Hysa, Governor of DMPP. 
Members of the Sovereign Order in this ceremony accepted unanimously as member Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission, Peace and Prosperity, who was honored with the Highest Order by the Prince of Malta and the title of Knight of Malta.

Diplomatic Mission Peace and Prosperity also conferred to His Excellency Sir George Popper the title Honorary Ambassador, High Commissioner for World Peace and the Honoris Cause Doctorate in International Diplomacy on behalf of Academy of Universal Global Peace. In this ceremony was honored by Diplomatic Mission Peace and Prosperity also Sir Tamas Szalai with the title Honorary Consul of DMPP.

Ditën e shtunë, më 24 Tetor 2015, në Kështjellën Château Bela, në Sllovaki, u mblodhën anëtarët e Urdhërit Sovran të Shën Joanit të Jeruzalemit (KMFAP), Mbretëria e Maltës, dhe organizuan një ceremoni solemne për dhënien e Agrementit për Bashkëpunim të këtij Urdhëri me Misionin Diplomatik për Paqe dhe Prosperitet (DMPP), Zyra Tiranë. 
Dokumenti përkatës u nënshkrua me ceremoni protokollare nga Princi Jose M. Cosmelli, Grand Master i KGC dhe Dr. Shefki Hysa, Guvernator i DMPP. 
Anëtarët e Urdhërit Sovran në këtë Ceremoni unanimisht pranuan si Anëtar Dr. Shefki Hysa, Guvernator i Diplomatic Mission Peace and Prosperity, i cili u nderua edhe me Urdhërin më të Lartë të Princit të Maltës si dhe me titullin Kalorës i Maltës.

Diplomatic Mission Peace and Prosperity gjithashtu i akordoi Sir George Popper titullin Ambasador Nderi, Komisioner i Lartë për Paqen Botërore dhe Doktoraturën Honoris Causa në Diplomaci Ndërkombëtare në emër të Akademisë Universale Botërore të Paqes. Në këtë ceremoni u nderua nga Diplomatic Mission Peace and Prosperity edhe Sir Tamas Szalai me titullin Konsull Nderi i DMPP.

Posted in Official | Leave a comment

Dr. Shefki Hysa, Dr. Jose A. P. Moreno, Mr. Bekim Nokshiqi and Mr. Aleksander Zefi

IMG_1386 IMG_1387 IMG_1388 IMG_1389 IMG_1390 IMG_1391

Ambassador Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, Dr. Jose A. P. Moreno, Chairman of American Diplomatic Mission for World Peace, Bishop of Anglican Church, Rector and President of American Pontifical Catholic University, Ambassador and High Commissioner of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, Mr. Bekim Nokshiqi, Security Advisor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity and Mr. Aleksander Zefi, Security Advisor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity.

Posted in Official | Leave a comment

Dr. Madhu Krishan, Dr. Shefki Hysa and Mr. Ilirjan Celibashi

ImageImageImage

Dr. Madhu Krishan, Founder & Chairman of Academy of Universal Global Peace, Honorary Chairman of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, Ambassador Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity and Mr. Ilirjan Celibashi, Minister for Relations with the Albanian Parliament 

Posted in Official | Leave a comment