US President Barack Obama honors Dr. Shefki Hysa with the President’s Lifetime Achievement Award

Leter Barack Obama - CopyIMG_2747Dr

Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity receives the President’s Lifetime Achievement Award with the motivation: 

“With grateful recognition the Corporation for National and Community Service and the office of the President of the Unites States honors Shefki Hysa with the President’s Lifetime Achievement Award for their lifelong commitment to building a stronger nation through volunteer service.”  President Barack Obama, 2016  

The award was accompanied with e letter from President Obama as follows: 

Congratulations on receiving  the President’s Volunteer Service Award, and thank you for helping to address the most pressing needs in your community and our country.

In my Inaugural Address, I stated that we need a new era of responsibility – a recognition on the part of every American that we have duties to ourselves, our Nation, and the world. These are duties that we do not grudgingly accept, but rather seize gladly, firm in the knowledge that there is nothing so satisfying to the spirit than giving our all to a difficult task. Your volunteer service demonstrates the kind of commitment to your community that moves America a step closer to its great promise.

Our nation faces the most challenging economic crisis in a lifetime. We will only renew America if we all work together. Individuals, the private sector, and government must combine efforts to make real and lasting change so that each person has the opportunity to fulfill his or her potential.

While government can open more opportunities for us to serve our communities, it is up to each of us to seize those opportunities. Thank you for your devotion to service and for doing all you can to shape a better tomorrow for our great Nation.

President Barack Obama

 

Urime për marrjen e Çmimit të Shërbimit Vullnetar të Presidentit, dhe ju falënderoj për ndihmën tuaj në adresimin e nevojave më të ngutshme në komunitetin tuaj dhe vendin tonë.

Në fjalën time përshëndetëse e kam deklaruar se ne kemi nevojë për një epokë të re përgjegjësie – një pranim nga ana e çdo amerikani që kemi detyra për veten tonë, Kombin tonë dhe botën. Këto janë detyrat që ne nuk i pranojnë me pahir, por më tepër i marrim me kënaqësi, të vendosur në dijeninë se nuk ka asgjë më të kënaqshme për shpirtin sesa ti japim gjithçka tonën një detyre të vështirë. Shërbimi juaj vullnetar tregon llojin e angazhimit për komunitetin tuaj që e çon Amerikën një hap më afër premtimit të saj të madh.

Vendi ynë përballet me krizën më të vështirë ekonomike gjatë gjithë jetës. Ne do ta rinovojmë Amerikën, vetëm nëse ne të gjithë punojmë së bashku. Individët, sektori privat, dhe qeveria duhet të bashkojnë përpjekjet për të bërë ndryshime reale dhe të përhershme në mënyrë që çdo njeri të ketë mundësi të përmbushë potencialin e tij apo të saj.

Ndërkohë që qeveria mund të hapë më shumë mundësi për ne për ti shërbyer komuniteteve tona, kjo varet nga secili prej nesh për të kapur këto mundësi. Faleminderit për përkushtimin tuaj ndaj shërbimit dhe që bëni gjithçka që mundeni për të krijuar një të nesërme më të mirë për Kombin tonë të madh.

President Barack Obama

Advertisements
Posted in Official | Leave a comment

Agreement between KMFAP and DMPP

1

On Saturday, 24 October 2015, at the Castle Château Bela in Slovakia, members of the Sovereign Order of Saint John of Jerusalem (KMFAP), Knights of Malta, gathered and held a solemn ceremony for the award of the Agreement on Cooperation of this Order with Diplomatic Mission for Peace and Prosperity (DMPP), Tirana Headquarters. 
The relevant document was signed at the protocol ceremony from Jose M. Cosmelli Prince, Grand Master of KGC and Dr. Shefki Hysa, Governor of DMPP. 
Members of the Sovereign Order in this ceremony accepted unanimously as member Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission, Peace and Prosperity, who was honored with the Highest Order by the Prince of Malta and the title of Knight of Malta.

Diplomatic Mission Peace and Prosperity also conferred to His Excellency Sir George Popper the title Honorary Ambassador, High Commissioner for World Peace and the Honoris Cause Doctorate in International Diplomacy on behalf of Academy of Universal Global Peace. In this ceremony was honored by Diplomatic Mission Peace and Prosperity also Sir Tamas Szalai with the title Honorary Consul of DMPP.

Ditën e shtunë, më 24 Tetor 2015, në Kështjellën Château Bela, në Sllovaki, u mblodhën anëtarët e Urdhërit Sovran të Shën Joanit të Jeruzalemit (KMFAP), Mbretëria e Maltës, dhe organizuan një ceremoni solemne për dhënien e Agrementit për Bashkëpunim të këtij Urdhëri me Misionin Diplomatik për Paqe dhe Prosperitet (DMPP), Zyra Tiranë. 
Dokumenti përkatës u nënshkrua me ceremoni protokollare nga Princi Jose M. Cosmelli, Grand Master i KGC dhe Dr. Shefki Hysa, Guvernator i DMPP. 
Anëtarët e Urdhërit Sovran në këtë Ceremoni unanimisht pranuan si Anëtar Dr. Shefki Hysa, Guvernator i Diplomatic Mission Peace and Prosperity, i cili u nderua edhe me Urdhërin më të Lartë të Princit të Maltës si dhe me titullin Kalorës i Maltës.

Diplomatic Mission Peace and Prosperity gjithashtu i akordoi Sir George Popper titullin Ambasador Nderi, Komisioner i Lartë për Paqen Botërore dhe Doktoraturën Honoris Causa në Diplomaci Ndërkombëtare në emër të Akademisë Universale Botërore të Paqes. Në këtë ceremoni u nderua nga Diplomatic Mission Peace and Prosperity edhe Sir Tamas Szalai me titullin Konsull Nderi i DMPP.

Posted in Official | Leave a comment

Dr. Shefki Hysa, Dr. Jose A. P. Moreno, Mr. Bekim Nokshiqi and Mr. Aleksander Zefi

IMG_1386 IMG_1387 IMG_1388 IMG_1389 IMG_1390 IMG_1391

Ambassador Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, Dr. Jose A. P. Moreno, Chairman of American Diplomatic Mission for World Peace, Bishop of Anglican Church, Rector and President of American Pontifical Catholic University, Ambassador and High Commissioner of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, Mr. Bekim Nokshiqi, Security Advisor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity and Mr. Aleksander Zefi, Security Advisor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity.

Posted in Official | Leave a comment

Dr. Madhu Krishan, Dr. Shefki Hysa and Mr. Ilirjan Celibashi

ImageImageImage

Dr. Madhu Krishan, Founder & Chairman of Academy of Universal Global Peace, Honorary Chairman of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, Ambassador Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity and Mr. Ilirjan Celibashi, Minister for Relations with the Albanian Parliament 

Posted in Official | Leave a comment

Albania New Millennium

Mayor Dr. Baftjar ZEQAJ signs and witnesses partnership agreement with Albania NGO and ECCO2 Global Partners on social and economic development in Fier Town Hall Image

25 DECEMBER 2013 – Hon. Mayor Dr. Baftjar ZEQAJ has approved and signed as a witness of the memorandum of understanding with Environmental Control of Carbon Dioxide Corporation (ECCO2 Corp), the Eastern European American Chamber of Commerce, and Concille Mondial de Congres Diplomatiques des Aumoniers pour la Paix Universelle des Droits Humains et Juridiques (CMOCDAPUNDHJ), the Diplomatic Mission for Peace and Prosperity (DMPP), and Centre for Climate Change and Environmental Studies, a group of non-governmental organisations and private sectors who support Post-2015 Millennium Development Goals of the United Nations. These organisations collectively working together as the Albania New Millennium Civil Society Organisation programme (“ANMP”) to support education, social development, possibilities of employment, environment, agriculture, climate change, coastal and cultural tourism, trading commerce from local and foreign investors, and anti-corruption programmes on international drugs and crime.Image

ANMP was established to support of the eight focal points of the Millennium Development Goals of the United Nations and humanitarian causes recognised by the European Commission. The programme will provide as much as €35 million in loan guarantees and grants from private sponsors of the Global Banking Community, Ezybonds Asia, and ECCO2 Global Partners to support local public sectors and NGOs to create local job opportunities and increase gross domestic product by establishing an International Free Trade Zone and entrepot for international trading and research-development projects on coastal and cultural tourism, agricultural goods for medical and industrial purposes, and anti-corruption programmes to decrease drugs and crime in Albania.

Posted in Official | Leave a comment

Dr. Leonard Beqiri, Honorary Consul of DMPP

ImageImageImageDr. Leonard Beqiri, Honorary Consul of Diplomatic Mission Peace and Prosperity.

Posted in Official | Leave a comment

Ambassador Dr. Shefki Hysa with Mr. Robert Ndrenika, People’s Artist

ImageImage

 

Ambassador Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity with Mr. Robert Ndrenika, People’s Artist

Posted in Official | Leave a comment